Định giá đơn giản

Giá cả minh bạch cho mọi người. Luôn biết những gì bạn sẽ phải trả.

Miễn phí
$0
Bắt đầu
 • Liên kết ngắn10
 • Số nhấp chuột vào liên kết1,000/mo
 • Lưu trữ dữ liệu
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
 • Trang cá nhân 1
 • Mã QR 10
 • Trang đích tùy chỉnh
 • Lớp phủ CTA
 • Theo dõi sự kiện 10
 • Thành viên của nhóm
 • Tên miền
 • Kênh
 • Chiến dịch
 • Nhiều tên miền
 • Thông số tùy chỉnh
 • Thử nghiệm A/B
 • Hết hạn
 • Giới hạn nhấp chuột
 • Xóa nhãn hiệu
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Không có quảng cáo
 • Liên kết ngắn100
 • Số nhấp chuột vào liên kết100,000/mo
 • Lưu trữ dữ liệu
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
 • Trang cá nhân
 • Mã QR
 • Trang đích tùy chỉnh
 • Lớp phủ CTA
 • Theo dõi sự kiện
 • Thành viên của nhóm
 • Tên miền 2
 • Kênh
 • Chiến dịch
 • Nhiều tên miền
 • Thông số tùy chỉnh
 • Thử nghiệm A/B
 • Hết hạn
 • Giới hạn nhấp chuột
 • Xóa nhãn hiệu
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Không có quảng cáo
 • Liên kết ngắn
 • Số nhấp chuột vào liên kết
 • Lưu trữ dữ liệu
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
 • Trang cá nhân
 • Mã QR
 • Trang đích tùy chỉnh
 • Lớp phủ CTA
 • Theo dõi sự kiện
 • Thành viên của nhóm
 • Tên miền
 • Kênh
 • Chiến dịch
 • Nhiều tên miền
 • Thông số tùy chỉnh
 • Thử nghiệm A/B
 • Hết hạn
 • Giới hạn nhấp chuột
 • Xóa nhãn hiệu
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Không có quảng cáo

Cần một gói tùy chỉnh?

Nếu các kế hoạch hiện tại của chúng tôi không phù hợp với nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ tạo một kế hoạch phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các câu hỏi thường gặp